Werkwijze en huisregels

Als u met een te repareren artikel bij ons komt is de procedure als volgt.

U meldt zich aan direct bij de binnenkomst. Daarna wordt u naar een specialist gebracht die bekijkt of uw artikel gemaakt kan worden. Het kan zijn dat u moet wachten als de reparateurs bezig zijn, dat hangt af van de aard van de aangeboden reparaties en de beschikbare vrijwilligers. Meestal is de wachttijd niet heel lang. Ondertussen drinkt u een kopje koffie en maakt een praatje met de andere wachtenden.

In het algemeen hebben wij deskundigheid op het gebied van:

 • elektrische apparaten
 •  fietsen
 • speelgoed
 • kleding
 • (kleine) kantoorartikelen
 • Sieraden en allerhande accessoires
 • huishoudelijke apparatuur
 • (klein) gereedschap

De reparaties zijn gratis, een bijdrage in de fooienpot is altijd welkom bij een geslaagde reparatie. Hiervan kunnen we een gedeelte van de onkosten betalen. Onze voorraad onderdelen is beperkt. Indien er onderdelen moeten worden aangeschaft zijn die voor eigen rekening.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan een apparaat wat bij ons ter reparatie wordt aangeboden. Het RepairCafé Zundert is niet verantwoordelijk voor eventuele andere schade.

Let op!

Storingen in software van apparaten kunnen doorgaans door ons niet gerepareerd worden. Ook storingen aan printers en/of printerkoppen zijn doorgaans niet te herstellen.

Huisregels

 • De activiteiten van het RepairCafé worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Reparaties worden zoveel mogelijk samen met de bezoekers uitgevoerd.
 • Noch de organisatoren van het RepairCafé, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het RepairCafé.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen in het RepairCafé gerepareerd zijn, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht gedemonteerde apparaten die niet meer gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het RepairCafé zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.